Сертификация по система за управление по отношение на околната среда БДС ISO 14001:2005

Основната цел на Ел Контрол ЕООД е, предлагайки най-съвременни високотехнологични продукти и услуги, да помогне на своите клиенти да получат максимална полза от инвестициите, които са направили и всичко това да бъде в пълно съответствие с нормативните изисквания по отношение на опазване на околаната среда.

За да отговори адекватно относно стандарта за загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата, на 07 юни 2010 Ел Контрол бе сертифицирана по система за управление по отношение на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и притежава сертификат № 75 110 0017, издаден от TüV Rheinland Bulgaria.

Висшето ръководство на Ел Контрол отделя голямо внимание към процесите, материалите и продуктите, които се използват

Това гарантира на клиентите, че организацията знае и спазва законовите изисквания, относно околната среда.

Ръководството ангажира всички нива в организацията чрез поставяне на цели, очаквани резултати и делигиране на отговорности.

Целите по опазване на околаната среда са насочени към непрекъснато усъвършенстване на Система за Управлиние на Околната Среда.