ЕЛ КОНТРОЛ - дистрибутор на ABB за България

 

ABB е енергиен концерн с централен офис в Цюрих, Швейцария, компания с над 115 000 служителя в над 100 държави.

Тя е водеща компания в областта на енергетиката и автоматизацията със стабилни позиции в основни бизнес направления.

АBB оперира в България чрез три отделни компании разположени на пет локации. Това са АББ България, АББ Авангард и АББ Аутомейшън.

ABB се средоточва в следните бизнес направления: Power products, Power systems, Automation products, Process Automation и Robotics.

В резултат на развитие и добри търговски отнощения между ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД и ABB, през август 2010 г. се сключи договор, по силата на който ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на Упълномощен дистрибутор на ABB за България.

 

ABB Logo