Завършване на първи етап от изграждането на подстанция Хелиос 110/20kV

На 10.05.2011 г. направление Индустриална автоматизация на Сименс ЕООД проведе семинар под надслов TIA Portal Innovation Tour в базата на Ел Контрол ЕООД.

Бяха определени изключително кратки срокове за завършване на първия етап на строителството. 

Крайната цел беше поставянето на силов трансформатор №2 под напрежение, като по този начин се захранват кабeлите средно напрежение чрез новомонтираното КРУ 20kV.

Част от строителната дейност се наложи да бъде извършена в неблагоприятни климатични условия, като целта бе спазването на крайните срокове.

 Благодарение на вложените усилия на всички служители на Ел Контрол ЕООД и създадената добра организация отстрана на Възложителя, бе възможно завършването на предвидените работи по този етап в рекордно кратък срок от 67 календарни дни.

На 17.06.2011г. уредбата беше успешно поставена под напрежение, извърши се натоварване на силовия трансформатор, с което започнаха 72 часовите проби на съоръженията.