Подстанция Хелиос

През месец октомври 2011 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи втори етап по изграждане на подстанция "Хелиос" 110/20 кV.

Подстанцията е предназначена да захранва нарасналото потребление на електроенергия от курортите по Южното черноморие. Обектът е изграден изцяло от ЕЛ КОНТРОЛ, включително строителство на командна сграда, бетонови фундаменти, изграждане на пътища, монтаж на ел. съоръжения и въвеждането им експлоатация.

Важна особеност при строежа на подстанция "Хелиос" 110/20 кV са рекордно кратките срокове от 72 дни, за които беше завършен първи етап от строителството и съоръженията бяха пуснати в работен режим за летния туристическия сезон 2011.