Изграждане на фотоволтаичен парк "Летница"

През януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД стартира работите по проект "Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница".

Договорът е сключен с Шнайдер Електрик Франция и се отнася за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Летница, Ловешка област.

В обема на поръчката са включени следните дейности:

  • доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН
  • доставка, полагане и подсъединяване на оптични и комуникационни кабели
  • доставка и монтаж на заземителна инсталация за панели на ФВ парк
  •  доставка и монтаж на кабелни глави СрН
  •  монтаж на табла НН
  •  пусково-наладъчни работи на ФВ парк и подсъединяване на ФВ панели.