Реконструкция на ОРУ 110кV на подстанция "Славейков" 110/20кV

През месец януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ започна работа на обект "Подстанция "Славейков" 110/20кV - реконструкция на ОРУ 110кV". Възложител по договора е Национална Електрическа Компания ЕАД.

Подстанция "Славейков" 110/20кV се намира в гр. Бургас. Проектът за реконструкция на ОРУ 110 кV предвижда подмяна на съоръженията и стоманобетоновите конструкции в уредбата, поради тяхното износване и извеждането им от употреба. Наред с това ще бъде изградено ново изводно поле за кабелна линия 110кV.

Работите включват:

 • демонтаж на силов трансформатор и монтаж на трансформатор с мощност 40/50MVA;
 • подмяна на шинни системи 110кV с твърди Al тръбни шини;
 • подмяна на портални конструкции със стоманорешетъчни;
 • подмяна на всички съоръжения 110кV – прекъсвачи, разединители, токови и напреженови трансформатори, вентилни отводи;
 • изграждане на ново изводно поле 110кV за кабелна линия 110кV към п/ст “Център”;
 • изграждане на полета мерене и вентилни отводи към двете шинни системи;
 • изграждане на осветителна инсталация за ОРУ 110кV;
 • изграждане на пътища и пътни подходи;
 • изграждане на маслоотвеждаща канализация;
 • изграждане на водопровод и водомерна шахта;
 • изграждане на противопожарни преградни стени между силовите трансформатори.