Сервиз за промишлена електроника

През 2012 г. в ЕЛ КОНТРОЛ е създаден Сервиз за промишлена електроника – най-новото направление към отдел Автоматизация. Неговата работа е насочена към въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на електронни устройства, използвани в промишлеността; провеждат се обучения за запознаване с устройствата и тяхната безопасна експлоатация.

Сервизът е единствен в България, който притежава правата да инсталира и ремонтира инвертори на ABB. Обслужването се извършва от електроинженери, преминали обучение в Университета на АББ в Хелзинки, Финландия.

Обхват на устройствата

  • Честотни инвертори;
  • Комплектни модулни задвижвания;
  • Софтстартери;
  • Управляеми и неуправляеми изправители;
  • Специализирани захранвания.

Обхват на дейностите

  • Ремонт - Ремонтните дейности се извършват от мобилна група на територията на промишлените предприятия или в сервиза за промишлена електроника в базата на Ел Контрол ЕООД град Стара Загора;
  • Обслужване - Предлага се периодично техническо обслужване на работещи устройства съгласно предписанията и графика на производителя;
  • Инсталиране - Специалистите на сервиза предлагат въвеждане в експлоатация на нови устройства, което включва проверка за съответствие на избраното място на монтаж с изискванията за условията на околната среда, проверка параметрите на електрическото захранване и електрическата инсталация, свързване, пуск и настройка;
  • Обучение - Предлага се обучение на експлоатационния персонал, чрез организирана на индивидуални и групови курсове за запознаване с техническите възможности и правилата за безопастна eксплоатация.

Сервизът единствен за България има правата да инсталира и ремонтира гаранционни и извънгаранционни инвертори от най-популярните серии на ABB.