Обучение за експлоатация на честотни регулатори

На 18, 19, 25 и 26 април 2012 г. в базата на Ел Контрол ЕООД в град Стара Загора се проведе курс за обучение на експлоатацоинния електротехнически персонал на АЕС гр. Гълъбово на тема: “Управление на асинхронни електродвигатели с честотни регулатори на ABB”.

Курсът включваше запознаване със съвременните методи на честотно управление, устройство, конструкция и правила за техническа експлоатация на регулаторите от сериите ACS550, ACS800-01, ACS800-07 и ACS800-17.

Лекторите са специалисти от Ел Контрол ЕООД и са преминали обучение за тестване, ремонт и експлоатация на честотни регулатори в центъра за обучение на АББ във Финландия.