Завърши рехабилитация на ОРУ 110 kV в п/ст Пловдив 400/220/110/31.5 kV

Повече...

През септември 2022 година ЕЛ КОНТРОЛ завърши успешно мащабен проект за реконструкция на ОРУ 110 kV в електрическа подстанция „Пловдив“ 400/220/110/31.5 kV.

Демонстрационният бус на Schrack Technik спира пред ЕЛ КОНТРОЛ

Повече...

На 05.10.2022 г. (сряда), от 13:30 ч. ЕЛ КОНТРОЛ ще бъде домакин на Демо-бус с апаратура на Schrack Technik.

ЕЛ КОНТРОЛ стартира „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядни станции, проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“.

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ стартира „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядни станции, проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“. Договорът се изпълнява изцяло в градската инфраструктура на Стара Загора, възложен е от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, приоритетна ос „Подобряване на атмосферния въздух“. Включва изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Мобилно шоу RITTAL в базата на ЕЛ КОНТРОЛ 

Повече...

Представяме Ви едно интригуващо събитие, на което имаме удоволствието да бъдем домакини: Мобилното шоу Rittal - Das System.

Заповядайте в базата на ЕЛ КОНТРОЛ в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 17А, на 04.10.2021 г. (понеделник), от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Договор „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Повече...

Дружество „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД участва и беше одобрено в програма „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана от еврофонд „Иновации и конкурентоспособност“.