Демонстрационно автошоу Siemens

Повече...

Цялата гама нисковолтова комутационна апаратура – на живо и във Вашите ръце

 На 04 февруари се състоя Демонстрационно автошоу с камион "LOW VOLTAGE” на SIEMENS.

Бяха показани продукти на SIEMENS в областта на нисковолтовата апаратура от следните групи:

Ел Контрол - качествени услуги в областта на енергетиката

Повече...

Вестник Национална Бизнес Поща публикува статия за услугите в областта на енергетиката, предлагани от Ел Контрол.

В статията са посочени настоящите и бъдещите аспекти на дейност на Ел Контрол.

Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV

Повече...

През месец декември 2008 г. Ел Контрол приключи изпълнението на обект Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV с главен изпълнител Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.

Работите по монтаж и пускане в експлоатация на съоръженията бяха изпълнени в рамките на договорените срокове.

Електромонтаж на Насипообразувател/Изгребвач-част от системата за подаване на въглища и варовик в ТЕЦ Марица изток1

Повече...

През месец октомври 2008 г. Ел Контрол подписа договор със Сандвик България ЕООД, представител на немската фирма Сандвик Майнинг енд Кънстракшън, главен изпълнител на системата за въглеподаване в ТЕЦ Марица изток 1.

Договорът включва изпълнение на електромонтажни работи по Насипвач/Изгребвач.

На 18.06.2008 г. Ел Контрол успешно премина сертификационен одит съгласно международния стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001:1999

Повече...

Като съвременна европейска фирма Ел Контрол винаги е обръщала особено внимание на опазване здравето и безопасността на своите работници и служители.

В отговор на тази политика беше разработена и внедрена Система за управление на безопасността и здравето при работа.

Нейното функциониране осигурява познаване и прилагане на всички действащи норми и стандарти, свързани с изпълняваните работните процеси, както и непрекъснато проследяване и контрол на тези процеси.

Основната цел, която фирмата си поставя във връзка с действието на СУБЗР е осигуряване на безопасни условия на труд, без риск за здравето на работещите.