Действащи електроцентрали

ЕЛ КОНТРОЛ участва в рехабилитацията на топлоелектрически централи (ТЕЦ), Сяроочистващи инсталации (СОИ). Извършва сервиз и поддръжка на електрически и КИП и А инсталации в ТЕЦ.

Изпълняваме проекти за изграждане на фотоволтаични централи, електрически инсталации във ветроенергийни паркове, когенеративни централи.