Индустриални предприятия

В индустриални предприятия изпълняваме доставка и монтаж на ел. табла, рехабилитация на уредби собствени нужди, изграждане на кабелни трасета, полагане на кабели, пусково-наладъчни работи, инженеринг на системи за автоматизация, ремонт на честотни задвижвания.

През 2017 година участвахме в проект за изграждане на предприятие от химическата промишленост, на територията на Република Словакия.