Изграждане на магистрален тръбен лентов транспортьор №2 – ТЕЦ Марица Изток 2

Възложител:
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 2007 / Изпълнен: 2009

Описание

Изграждане на магистрален тръбен лентов транспортьор №2 – ТЕЦ Марица Изток 2, Клиент: ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД

Изпълнени дейности

  • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения 6кV (комплексни разпределителни уредби, трансформатори, табла ниско напрежение, пултове управление);
  • Монтаж на ел. захранване на ел. къщи от въздушни електропроводи.

 

 

Референция