ТЕЦ "Марица Изток 3" - Рехабилитация на Блок 4

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2009

Описание

Поръчката е свързана с извеждането на сигнали от блок-контакти на съоръженията 220кV за генераторни защити на рехабилитирания блок 4 на централата "Енел Марица изток 3"

Изпълнени дейности

  • Доставка на комутационна апаратура, клеми и проводници;
  • Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
  • Демонтаж на съществуващи табла СН;
  • Изработка и монтаж на табла СН - постоянен ток, табла СН променлив ток; 
  • Пусково-наладъчни работи.