Доставка на електроматериали и електромонтажни работи в ТЕЦ Марица Изток 1

Възложител:
Ей и Ес 3С Марица Изток 1 ЕООД

Местонахождение:
гр. Гълъбово

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2009

Описание

Поръчката третира изграждането на електрическа и заземителна инсталация на новоизградена офис сграда на AES.

Изпълнени дейности

  • Доставка на материали и монтаж на заземителна инсталация за новоизградена офис сграда на AES;
  • Доставка на материали и монтаж на осветителна инсталация за новоизградена офис сграда на AES;
  • Доставка на материали и монтаж на силова инсталация за новоизградена офис сграда на AES.

 

 

Референция