Извършване на пусково-наладъчни работи в Пречиствателна станция за отпадни води гр. Димитровград

Възложител:
ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

Местонахождение:
гр. Димитровград

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2009

 

Описание

Поръчката третира извършване на наладъчни работи за въвеждане в експлоатация на нова пречиствателна станция за отпадни води в гр. Димитровград

Изпълнени дейности

  • Пусково-наладъчни работи в уредба 6кV;
  • Пусково-наладъчни работи в уредба 0.4кV;
  • Контрол на силови трансформатори 6/0.4кV.