Строително-монтажни работи в пласментно-снабдителна база (ПСБ) "Ихтиман", ПСБ "Илиянци", ПСБ "Ветрен"

Възложител:
ПМУ АД - Бургас

Местонахождение:
ПСБ "Ихтиман", ПСБ "Илиянци", ПСБ "Ветрен"

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2009

Описание

Поръчката е свързана с извършванена на рехабилитация на уредби 0.4кV, 6кV и 20кV в ПСБ"Ихтиман", ПСБ "Илиянци", ПСБ "Ветрен", собственост на Лукойл България

Изпълнени дейности

  • Електромонтажни работи по ЗРУ 6кV;
  • Електромонтажни работи по въводи 6кV;
  • Електромонтажни работи по въводи 20кV;
  • Електромонтажни работи по моторни изводи 6кV;
  • Електромонтажни работи по ЗРУ 20кV;
  • Електромонтажни работи по КРУ 0.4кV;
  • Електромонтажни работи по постоянно-токов щит (ПТЩ).