Доставка и ретрофит на прекъсвачи 6кV, направа на проект и монтаж на 2 бр. от тях

Възложител:
„Топлофикация – Русе” АД

Местонахождение:
гр. Русе

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2009

Описание

Поръчката е част от ремонтна програма на Топлофикация Русе за 2009 г.

Изпълнени дейности

  • Доставка на вакуумни прекъсвачи AREVA;
  • Изготвяне на проект за ретрофит на колички и подмяна на прекъсвачи;
  • Ретрофит на 2 бр. колички и монтаж на 2 бр. прекъсвачи;
  • Високоволтови изпитания, наладка, издаване на протоколи за проведени функционални проби.

 

 

Референция