Изграждане на осветителна система за буферно езеро в ТЕЦ „Енел Марица Изток 3“

Възложител:
Енел Продуционе С.п.А - Клон България

Местонахождение:
с. Медникарово, обл. Гълъбово

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2009

 

Описание

Поръчката е част от програмата за рехабилитация на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3"

Изпълнени дейности

  • Доставка на материали за изграждане на осветителна система;
  • Проектиране, изработка и монтаж на силови разпределителни табла;
  • Монтаж на осветителна система, полагане и подсъединяване на силови кабели;
  • Пусково-наладъчни работи.