Изработка на табло управление на технологичен процес

Възложител:
Бисер Олива АД, Стара Загора

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2009

Описание

Поръчката е свързана с изграждане на система за автоматично управление на технологичния процес в цех "Лющачно отделение"

Изпълнени дейности

  • Проектиране и изработка на табло управление с комутационна апаратура, контролер и моторни защити СИМЕНС (контролер S7-200 CPU222 и разширителни модули за S7-200, (97DI & 96DO);
  • Монтаж на табло управление на технологичен процес в производствен цех;
  • Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация.

 

 

Референция