Доставка на електрооборудване, проектни и монтажни работи във връзка с присъединяване на противопожарна система към маслено стопанство и цех Въглеподаване в ТЕЦ Енел Марица Изток 3

Възложител:
Е и З Индустрие Льозунген ГмбХ

Местонахождение:
с. Медникарово, обл. Гълъбово

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2009

Описание

Поръчката е част от проекта за рехабилитация на цех Въглеподаване в ТЕЦ Енел Марица Изток 3.

Изпълнени дейности

  • Проучвателни и проектни работи във връзка с въвеждане в системата за автоматично управление на сигнал за възникнал пожар и последващо изключване на лентови транспортьори;
  • Монтаж на кабелни трасета;
  • Доставка, полагане и подсъединяване на кабелни тръби и контролни кабели;
  • Пусково-наладъчни работи.

 

 

Референция BG          Референция EN