Рехабилитация на блокове 3 и 4 в ТЕЦ "Марица Изток 3" – част електро

Възложител
Енел Продуционе С.п.А - клон България

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2007 / Изпълнен: 2009

 

Описание

С изпълнението на електромонтажни работи по рехабилитацията на блокове 2 и 1 в ТЕЦ "Марица Изток 3" ЕЛ КОНТРОЛ утвърждава своята добра репутация пред възложителя Енел Продуционе С.п.А - клон България, в резултат на което през 2007 г. двете фирми подписват нов договор, за изпълнение на ел. част по рехабилитацията на блокове 3 и 4 на енергийната централа.

Изпълнени дейности

  • Рехабилитация на уредби средно напрежение;
  • Демонтажни и монтажни работи по съоръжения 220кV;
  • Изграждане и рехабилитация на кабелни лавици;
  • Изграждане на инсталация осветление и контакти;
  • Изработка, доставка и монтаж на ел. табла: силови разпределителни, постояннотокови и табла за местно управление;
  • Контролни тестове, изпитания и наладка на електрическите съоръжения.

 

 

Референция BG          Референция EN