Електромонтаж на Насипообразувател / Изгребвач - част от системата за подаване на въглища и варовик в ТЕЦ Марица изток 1

Възложител
Сандвик България ЕООД

Местонахождение:
гр. Гълъбово

Възложен: 2008 / Изпълнен: 2009

Описание

Обектът включва извършване на електро-монтажни дейности по изграждане на ел. част на машини Насипообразувател/Изгребвач 1 и 2, които обслужват въглищния склад на системата за Въглеподаване на ТЕЦ Марица изток 1.

Изпълнени дейности

  • Изграждане на кабелоносещи системи;
  • Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
  • Монтаж на контейнерен тип подстанция;
  • Изграждане на заземителна инсталация;
  • Монтаж на система за видеонаблюдение;
  • Монтаж на контролна ситема;
  • Пусково-наладъчни работи;
  • Изготвяне на екзекутивна документация.

 

 

Референция