Проектиране, монтаж и пуск на контролно-измервателно и ел. оборудване – цех въглеподаване, ТЕЦ "Енел Марица Изток 3”

Възложител
Енел Марица Изток 3 АД

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2008 / Изпълнен: 2009

Описание

През месец декември 2007 г. след спечелен конкурс за обществена поръчка ЕЛ КОНТРОЛ подписа договор за рехабилитация на цех Въглеподаване в ТЕЦ Енел Марица Изток 3. В обема на поръчката са включени електромонтажни работи и работи по КИП и А.

Изпълнени дейности

  • Подмяна на уредби 6,3 кV, доставка и монтаж на апаратура;
  • Подмяна на уредби 0,4 кV;
  • Подмяна на трансформатори СрН;
  • Изграждане на заземителна уредба и присъединяване на монтираните съоръжения към нея;
  • Полагане и подсъединяване на кабели 6,3 кV и 0,4 кV;
  • Рехабилитация на съществуващи и монтаж на нови кабелни трасета;
  • Изграждане на система за сигурност на лентови транспортьори с аварийни въжета;
  • Доставка, монтаж и опроводяване на датчици за контрол отклонението и скоростта на лентата на транспортьорите и ултразвукови датчици за контрол нивото на продукта.

 

 

Референция BG/EN