Подстанция „Марица Изток”, Гълъбово – разширение с ОРУ 400 кV, ОРУ 31,5 кV, автотрансформатор 630 МVА – 400/220/31,5 кV, реконструкция и разширение на ОРУ 220 кV

Възложител
Ел-тест ЕООД, Клиент: ИБЕРДРОЛА Инженеринг и Кънстракшън, Испания

Местонахождение:
гр. Гълъбово

Възложен: 2008 / Изпълнен: 2009

Описание

Поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ през мес. юни 2008 г. и е четвъртата по ред подстанция 400 кV, в изграждането на която фирмата участва. Проектът представлява част от инвестиционна програма на НЕК за развитие, модернизация и реконструкция на електропреносната система в България и предвижда разширение на подстанция "Марица изток" - Гълъбово чрез изграждане на открита разпределителна уредба 400 кV. Главен изпълнител на проекта е испанска компания Ибердрола Инженеринг и Кънстракшън.

Изпълнени дейности

  • Първична комутация - монтаж на прекъсвачи, токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, вентилни отводи, изолаторни вериги;
  • Вторична комутация - монтаж на релейни табла, командни шкафове, табла собствени нужди за постоянен и променлив ток;
  • Монтаж на кабелни лавици;
  • Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
  • Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации;
  • Контролни изпитания на монтираното оборудване;
  • Изграждане на охранно и работно осветление в ОРУ 400кV;
  • Първична комутация в ОРУ 31.5кV- монтаж на прекъсвачи, токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, вентилни отводи, изолаторни вериги;
  • Първична комутация в ОРУ 220кV- монтаж на прекъсвачи, токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, вентилни отводи, изолаторни вериги.

 

 

Референция 1          Референция 2