Изграждане на ел. частта на електрофилтри на блокове 1 и 2 в ТЕЦ Марица Изток 1

Възложител
Алстом България ЕООД

Местонахождение:
гр. Гълъбово

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2010

Описание

Поръчката е част от проекта за изграждане на новата ТЕЦ Марица Изток 1. ЕЛ КОНТРОЛ изгради ел. частта на електрофилтрите в блокове 1 и 2, включително монтаж на ел. табла, доставка на материали и пуск на съоръженията.

Изпълнени дейности

  • Пълна доставка на силови, контролни и комуникационни кабели;
  • Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
  • Монтаж на табла за захранване на електрофилтри;
  • Монтаж на кабелни лавици и тръби;
  • Изграждане на осветителна инсталация;
  • Изграждане на заземителна инсталация;
  • Поставяне на надписи;
  • Пусково-надалъчни работи.

 

 

Референция BG          Референция EN