Изграждане на подстанция "Хелиос" 110/20 кV

Възложител:
АББ България ЕООД ; Клиент: Национална електрическа компания ЕАД

Местонахождение:
с. Кошарица, общ. Несебър

Възложен: 2011 / Изпълнен: 2011

Описание

Подстанция "Хелиос" 110/20 kV е предназначена за електрозахранване на обекти на територията на курорта „Слънчев бряг”. Чрез нея се увеличава преносната способност на пръстен 110 kV на електроенергийната система по Южното Черноморие и се подобрява сигурността на електропреносната мрежа в Бургаския регион.

Подстанцията е изградена изцяло от ЕЛ КОНТРОЛ, от незастроен терен.

Изпълнени дейности

  • Част СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА – изграждане на кабелни канали, фундаменти за портални конструкции, монтаж на портални конструкции; изграждане на временни пътища, пътища в ОРУ 110 kV и пътна връзка към подстанцията; цялостно изграждане на командна сграда; изграждане на водопроводна и отводнителна инсталация; вертикална планировка; изграждане на заземителен контур.
  • Част ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ – монтаж на комутационни и измервателни модули ComPass, шинна система Nabla, разединители, вентилни отводи, подпорни изолатори в ОРУ 110 kV и ошиноване; монтаж на силови трансформатори собствени нужди 20/0,4 kV и активни съпротивления за заземяване на неутрала на силов трансформатор 110/20 kV, доставка и монтаж на осветителна инсталация, монаж на КРУ 20 kV. Изработка, доставка и монтаж на табла СН постоянен и променлив ток.
  • ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ – доставка, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели, кабелни лавици, медни шини; монтаж на батерия и изправител.
  • Част ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ – пусково-наладъчни работи на съоръженията в ОРУ 110 kV, контрол на заземителен контур, функционални проби.
  • Част ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – полагане, сплайсване и тестване на оптични линии.
  • Част SCADA – монтаж и окабеляване на табло.
  • Част КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА – монтаж и окабеляване на табло.

Други

Важна особеност при строежа на подстанция "Хелиос" 110/20 kV са изключително кратките срокове за изграждането й. Поради настъпването на туристическия сезон, първи етап от изпълнението на проекта е завършен от ЕЛ КОНТРОЛ за рекордния срок от 72 дни, и подстанцията е пусната под напрежение през месец юни 2011 г.

През месец октомври 2011 г. приключва втори етап от изграждането на обекта.

 

 

Референция