Демонтаж, проектиране, изграждане и пуск на електрическо и контролно измервателно оборудване в цех Въглеподаване, ТЕЦ Енел Марица Изток 3

Възложител:
Енел Марица Изток 3 АД

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2009 / Изпълнен: 2011

Описание

Поръчката е част от програмата за рехабилитация на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" и включва доставка и монтаж на технически средства за изграждане на система за автоматично управление в цех Въглеподаване

Изпълнени дейности

  • Доставка и монтаж на датчици за ниво на бункери, датчици за налягане, реле за скорост, крайни изключватели, табла за местно управление и други.