Подстанция №7 110/20/6 кV – Реконструкция ОРУ 110 кV Реконструкция извод 110 кV „Байкал” и реконструкция извод 110 кV „Детелина” /Сотиров/

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2010 / Изпълнен: 2011

Описание

  • Доставка и монтаж на прекъсвачи, разединители, комбинирани токови и напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи, подпорни изолатори в ОРУ 110кV;
  • Монтаж на събирателна шинна система и ошиноване на съоръжения в ОРУ 110кV;
  • Доставка и монтаж на командни шкафове на полето (КШП) в ОРУ 110кV;
  • Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
  • Строителни работи – изкопи, направа на фундаменти, доставка и монтаж на метална конструкция, изработка и монтаж на ограда на откритата уредба 110кV;
  • Ремонтни строителни работи по електро-командната сграда.

 

 

Референция