Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница"

Възложител:
Шнайдер Електрик Франция

Местонахождение:
гр. Летница

Възложен: 2012 / Изпълнен: 2012

Описание

През януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД стартира работите по проект "Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница". Договорът е сключен с Шнайдер Електрик Франция и се отнася за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Летница, Ловешка област.

Изпълнени дейности

  • доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН;
  • доставка, полагане и подсъединяване на оптични и комуникационни кабели;
  • доставка и монтаж на заземителна инсталация за панели на ФВ парк;
  • доставка и монтаж на кабелни глави СрН;
  • монтаж на табла НН;
  • пусково-наладъчни работи на ФВ парк и подсъединяване на ФВ панели.

 

 

Референция BG          Референция EN