Строителни и електро-монтажни работи във връзка с изграждане на Фотоволтаична централа „Душанци”

Възложител:
Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България

Местонахождение:
гр. Пирдоп

Възложен: 2012 / Изпълнен: 2012

Описание

Обектът се намира в землището на гр. Пирдоп, Софийска област. Фотоволтаичната централа е с обща площ 10 дка и номинална мощност 500 kW. Изграждането започва през април 2012 г.

Изпълнени дейности

Ел. част:

 • Окабеляване и подсъединяване на фотоволтаични модули и DC табла;
 • Изграждане на връзка към мрежа 20 kV;
 • Монтаж и подсъединяване на разпределителни табла;
 • Доставка и инсталиране на силови и комуникационни кабели;
 • Монтаж на измервателна апаратура;
 • Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации;
 • Пусково-наладъчни работи.
 • Строително-конструктивна част:

 

 • Направа на кабелни канали;
 • Направа на ограда;
 • Изграждане на фундаменти за стълбове за метални конструкции;
 • Направа на обслужващи площадки.

 

 

Референция BG          Референция EN