“Строителни и монтажни работи (СМР) на обект: Рудник „Трояново – север”; подобект: Подстанция 110/20/6 kV „Източна”

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2011 / Изпълнен: 2012

Изпълнени дейности

  • ОРУ-110 кV – първична комутация;
  • осветление на ОРУ-110 кV – ремонтно, аварийно и охранно;
  • доставка и монтаж на нови КРУ за ЗРУ-6,3 кV-1 и ЗРУ-6,3 кV-2 – първична комутация;
  • заземяване на звезден център на страна – 6,3 кV;
  • заземителна инсталация;
  • акумулаторна батерия;
  • стабилизиран токоизправител;
  • табло за СН променлив ток и табло СН за постоянен ток;
  • спомагателни инсталации – осветителна и двигателна;
  • вторична комутация.

 

 

Референция