Изграждане на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV

Възложител:
Електроенергиен Системен Оператор ЕАД

Местонахождение:
гр. Бургас

Възложен: 2011 / Изпълнен: 2012

Описание

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работата по ремонт на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV.

Обектът е част от проекта за рехабилитация и разширение на подстанцията и е възложен от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.

Изпълнени дейности

  • изграждане на бетонови масички и фундаменти за съоръженията в ОРУ 110 kV;
  • изграждане на тръбна мрежа стоманени тръби.