Реконструкция и разширение на подстанция Каварна 110/20 kV

Възложител:
Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България

Местонахождение:
гр. Каварна

Възложен: 2012 / Изпълнен: 2013

Описание

Проектът предвижда реконструкция и разширение на ОРУ 110kV ЗРУ 20 kV подстанция Каварна 110/20 kV, в землището на гр. Каварна, обл. Добрич.

Изпълнени дейности

Разширение на ОРУ 110 kV:

 • изграждане на бетонови фундаменти за силови трансформатори, портали и масички за ел. съоръжения;
 • изграждане на кабелни канали и фундаменти за командни шкафове;
 • монтаж на метални конструкции – портали и масички за съоръжения;
 • монтаж на силов трансформатор 110/20 кV;
 • подмяна на ел. съоръжения: прекъсвачи, разединители, токови трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводители,
 • командни шкафове, акумулаторна батерия, изправител;
 • монтаж и присъединяване на шинна система;
 • полагане и подсъединяване на кабели – силови и контролни;
 • монтаж на система за управление;
 • изграждане на заземителна, мълниезащитна инсталации;
 • монтаж на осветителна инсталация и система за видеонаблюдение;
 • изграждане на вътрешни пътища и пътни подходи;
 • изграждане на нова ограда;
 • вертикална планировка

Инсталиране на нови табла AC/DC

 • Инсталиране на нови релейно-командни табла

Разширение на сграда ЗРУ 20kV:

 • строителни работи
 • изграждане на заземителна, мълниезащитна инсталации;
 • вертикална планировка
 • монтаж на комплектни разпределителни устройства
 • Пусково-наладъчни работи и въвеждане на съоръженията в експлоатация.

 

 

Референция BG          Референция EN