Изграждане на нова подстанция Маяк 110 kV

Възложител:
Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България

Местонахождение:
с. Хаджи Димитър

Възложен: 2012 / Изпълнен: 2013

Описание

Проектът предвижда изграждане на нова подстанция в землището на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, обл. Добрич. Подстанция Маяк 110 kV е възлова, без понижаващи трансформатори и има за цел да осигури стабилно електрозахранване и възможност за увеличаване натоварването на електроразпределителната мрежа на Северното Черноморие през летния сезоПодстанцията се изгражда изцяло от ЕЛ КОНТРОЛ.

Изпълнени дейности

Работите стартират през месец октомври 2012 г. и включват следните дейности:

 • строителство на командна сграда;
 • изграждане на бетонови фундаменти, портали и масички за ел. съоръжения;
 • изграждане на кабелни канали и фундаменти за командни шкафове;
 • монтаж на метални конструкции – портали и масички за съоръжения;
 • монтаж на ел. съоръжения: прекъсвачи, разединители, токови трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводители,
 • командни шкафове, акумулаторна батерия, дизел-агрегат;
 • монтаж и присъединяване на шинна система;
 • полагане и подсъединяване на кабели – силови и контролни;
 • монтаж на система за управление;
 • изграждане на заземителна, мълниезащитна инсталации;
 • доставка и монтаж на БКТП и кабелиране на част от ВЛ 20 кV, преминаваща през територията на откритата уредба 110 кV;
 • изграждане на пътен подход за достъп до подстанцията;
 • изграждане на вътрешни пътища в откритата уредба;
 • направа на ограда;
 • монтаж на осветителна инсталация и система за видеонаблюдение;
 • вертикална планировка и озеленяване;
 • пусково-наладъчни работи и въвеждането на съоръженията в експлоатация.

 

 

Референция BG          Референция EN