Подмяна на кабели 6 kV от първи и втори фидер за подстанция 6,3/0,4 kV №220ВН на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургaс” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2013 / Изпълнен: 2013

Описание

Обектът включва подмяна на съществуващи остарели силови кабели и частичен ремонт на кабелна естакада в подстанция 6,3/0,4 kV №220ВН на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД.

Изпълнени дейности

  • Демонтаж на съществуващи силови кабели 6kV;
  • Ремонт на съществуваща метална конструкция;
  • Доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели 6kV;
  • Доставка и направа на кабелни глави и муфи 6кV;
  • Пусково-наладъчни работи, сфазировка и изпитване на кабелите.

 

 

Референция