Промяна на схемата на ел. захранване на подстанция 6/0,4 kV №214 самостоятелно от ГПП-2 ЗРУ 6 kV първа и втора секция

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2014

Описание

Подстанция 6/0,4 kV №214 се намира на територията на нефтопреработвателно предприятие ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД.

Предмет на проекта е осигуряване на директно захранване на подстанцията от ЗРУ 6 kV в главна понижаваща подстанция, разпределение на товарите на подстанции №214 и №215, пренастройка на релейни защити и микропроцесорни защити, монтаж на нови статични електромери на въводите на подстонция 214.

Изпълнени дейности

  • Демонтаж на съществуващи силови кабели.
  • Демонтаж на кабелни лавици.
  • Доставка, монтаж и подсъединяване на силови кабели.
  • Доставка и монтаж на електромери.
  • Боядисване и антикорозионна защита на метални конструкции.
  • Наладка на релейни защити.
  • Контролни изпитания и пускане в експлоатация на подстонция 214.

 

 

Референция