Реконструкция на външно електрозахранване на подстанция 208 ВН

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2014

Описание

Заданието включва ретрофит на КРУ № 11 и № 16, чрез подмяна на маломаслени прекъсвачи с вакуумни и реконструкция на релеен отсек с добавяне на надлъжно диференциална релейна защита SIEMENS тип 7SD610

Изпълнени дейности

  • Изготвяне на работен проект за реконструкция на две килии 6kV в ГПП-2, захранващи п/ст 208 СрН;
  • Доставка на вакуумни прекъсвачи, монтаж в изваждаеми метални колички, ошиновка и наладка;
  • Строителни дейности: направа на изкопи, кофраж, бентонови рабтои, монтаж на метални конструкции;
  • Доставка, монтаж, програмиране, настройка и пуск на цифрови диференцални защити с подмяна на цялото вторично оборудване и комутация в релейния отсек;
  • Доставка и монтаж на кабелни скари;
  • Доставка, монтаж и сплайсване на оптични кабели;
  • Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване.

 

 

Референция