Ремонт на трансформатори на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 в електроцентрала Контур Глобал Марица Изток 3

Възложител:
Контур Глобал Марица Изток 3 АД

Местонахождение:
ТЕЦ "Марица Изток 3"

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2015

 

Описание

Поръчката е част от ремонтната програма на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 и включва ремонт на трансформатори на блокове 1, 2, 3 и 4 в елктрическата централа.

Целта на ремонта е да се възстановят надеждността и проектните параметри (производителност, КПД и др.) на съоръженията и блоковете като цяло.

Изпълнени дейности

  • Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН;
  • Вземане на проби масло;
  • Ревизия на вентилатори, маслопомпи, външно почистване;
  • Доливане на масло при необходимост;
  • Контролни измервания на параметри: изолация ВН и НН; загуби на празен ход; коефициент на трансформация; тангенс делта; омическо съпротивление; високоволтово изпитание на шинопровод 15,75 кV;
  • Подсъединяване на трансформатора;
  • Ревизия на връзките на токовите трансформатори;
  • Тестване на пожарогасителна система;
  • Участие в 72 часови проби.

 

 

Удостоверение