Електромонтажни и КИП и А дейности по изграждане на инсталация за грубо почистване на вторична хартия в с. Главиница, общ. Пазарджик

Възложител:
Екобулхарт ЕООД

Местонахождение:
с. Главиница

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2015

Описание

Инвестиционният проект включва изграждане на инсталация за обработване на тежко замърсени хартии и картони, сепарирани от неопасни битови отпадъци. Инсталацията се изгражда на самостоятелна площадка в село Главиница, общ. Пазарджик. Целта е получаване на максимално чист търговски продукт, както и постигане на производство с ниска консумация на енергия и природни ресурси.

Изпълнени дейности

  • Кабелни линии – доставка, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели в тръбни канали.
  • Кабелни конструкции – доставка и изграждане на кабелни трасета.
  • Изграждане на заземителна инсталация.
  • Пусково-наладъчни работи – изпитания на мотори; наладка на захранваща кабелна линия.
  • Доставка на защитни диелектрични средства.
  • Табло МСС (главно командно табло) – проектиране, изработка и монтаж.
  • Корекция на софтуер.

 

 

Удостоверение