Поддръжка на осветителни инсталации на територията на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3

Възложител:
Контур Глобал Марица Изток 3 АД

Местонахождение:
ТЕЦ "Марица Изток 3"

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2015

Описание

Поръчката включва поддръжка на осветителни инсталации на територията на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3. Инсталациите са изпълнени, съгласно изискванията на БДС 1786-84 с различни по вид и мощност осветителни тела, захранени с напрежение 220V 50Hz.

Изпълнени дейности

  • Демонтаж и подмяна на изгорели и механично повредени осветителните тела;
  • Ремонт на неработещи осветителни тела – подмяна на дросели, филтри, пускова запалваща апаратура (ПЗА) и фасунги;
  • Подмяна и възстановяване на разпределителни кутии;
  • Подмяна и възстановяване на кабели и проводници от осветителното тяло до местното табло;
  • Подмяна (възстановяне) на пускова апаратура за осветлението и комутацията в табла осветление.

 

 

Удостоверение