Изграждане на система за автоматизирано управление на подстанция (САУП) в открита разпределителна уредба 220/110 kV на ТЕЦ Варна

Възложител:
Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България

Местонахождение:
с. Езерово

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2015

Описание

Изграждането на система за автоматизирано управление на подстанция (САУП) в открита разпределителна уредба 110/220 kV на ТЕЦ Варна е част от проекта за модернизация на централата.
Обектът се намира в с. Езерово, обл. Варна.

Изпълнени дейности

  • Полагане на контролни кабели;
  • Монтажни работи вторична комутация, наладка и пуск на САУП;
  • Изработка и монтаж на 26 бр. защитни и контролни табла;
  • Доставка на електроматериали и преработка на съществуващи табла.

 

 

Удостоверение