Реконструкция на п-ст 209А и изместване захранването на действащи съоръжения в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2015

Описание

Предмет на проекта е модернизация на подстанция 209А на територията на нефтопреработвателно предприятие „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, чрез подмяна на остаряло и ненадеждно оборудване с цел да се осигури безаварийно и сигурно електрозахранване на инсталациите, захранвани от подстанцията.

Изпълнени дейности

  • Демонтаж на съществуващи съоръжения.
  • Доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели.
  • Строителни дейности: боядисване, полагане на мазилки, антикорозионна защита, грундиране.
  • Доставка и монтаж на метални конструкции - кабелни естакади.
  • Изработка и монтаж на разпределителни табла.

 

 

Удостоверение