Захранване на разпределителна подстанция в „Неохим” АД от главна разпределителна уредба 6kV на ТЕЦ "Марица-3", Димитровград

Възложител:
„Неохим” АД

Местонахождение:
гр. Димитровград

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2015

Описание

Проектът касае изграждане резервно захранване на разпределителна подстанция РП-60 в химически завод Неохим от ТЕЦ „Марица 3” – Димитровград и обхваща:

  • Кабелна линия 6kV;
  • Оптична кабелна линия;
  • Диференциални защити за кабелна линия 6kV.

Изпълнени дейности

  • Изработка на метални конструкции и изграждане на кабелни трасета;
  • Изграждане на кабелни линии, полагане и подсъединяване на силови кабели 6 kV;
  • Доставка, полагане и сплайсване на оптични кабели;
  • Оборудване главна разпределителна уредба 6 kV – монтаж на токови трансформатори, цифрова диференциална защита, контролни кабели;
  • Оборудване на разпределително табло РП-60 – монтаж на цифрова диференицална защита;
  • Пусково-наладъчни работи.

 

 

Удостоверение