Ремонт на кабелни естакади, мачтово осветление и ремонтни табла в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2015

Описание

Проектът предвижда ремонт на корозирали кабелни естакади в подстанции на територията на нефтопреработвателно предприятие „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Проектът включва още подмяна на мачтово осветление и захранващи табла осветление, както и подмяна на ремонтни табла.

Изпълнени дейности

 • Демонтаж на метални конструкции, кабели;
 • Направа и монтаж на носачи, конзоли и стойки за скари;
 • Доставка и монтаж на кабелни скари и капаци;
 • Доставка, полагане и подсъединяване на кабели НН;
 • Демонтаж на прожектори, осветителни тела, табла осветление и ремонтни табла;
 • Доставка и монтаж на взривозащитени осветителни тела и разклонителни кутии;
 • Доставка и монтаж на прожектори за рехабилитиране на съществуващо мачтово осветление;
 • Изработка и монтаж на табла осветление и ремонтни табла;
 • Направа на дребна метална конструкция; грундиране и боядисване;
 • Доставка и монтаж на заземителна инсталация;
 • Контролни изпитания и пуск на кабели НН и ел. табла.

 

 

 Удостоверение