Проектиране, доставка на оборудване за подстанция 6 kV, демонтаж на съществуващо оборудване, монтаж, пуск, наладка – в НТ Росенец към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2015

Описание

Проектът предвижда подмяна на КРУ 6 kV на територията на Нефтен терминал Росенец към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД.

В рамките на договора е възложено изготвяне на работен проект за подмяна на съществуващо КРУ 6 kV с ново, оборудвано с вакуумни прекъсвачи, токови трансформатори, микропроцесорни защити, сухи напреженови трансформатори. Проектирането включва още част вторична комутация – управление, сигнализация, защити, мерене, АВР.

След одобрение на работния проект, ЕЛ КОНТРОЛ изпълни предвидените в него дейности по доставка, монтаж и пуск на електрическо оборудване.

Изпълнени дейности

  • Проектиране: изготвяне на работен проект част Електро и проектиране релейни защити;
  • Демонтажни дейности: демонтаж на силови и контролни кабели; демонтаж на КРУ 6 kV; демонтаж на шинен мост;
  • Строителни дейности: възстановяване на подова настилка;
  • Електромонтажни дейности: монтаж на КРУ 6 kV; монтаж на шинен мост, вкл. носеща метална констркукция; подсъединяване на силови и контролни кабели; направа заземителна инсталация;
  • Пусково-наладъчни работи: настройка на релейни защити; контрол токови и напреженови трансформатори; наладка и пуск на монтираните ел. съоръжения.

 

 

Удостоверение