Реконструкция на релейни защити 110 kV в ГПП-2 и насрещни подстанции в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2015

Описание

Предмет на проекта е реконструкция на релейните защити 110 kV на два извода в ГПП-2 и насрещни главни понижаващи подстанции на територията на нефтопреработвателно предприятие „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Поръчката включва още реконструкция на релейни и командни табла и проектиране на нови оптични връзки за целите на релейните защити. Подменят се маслени измервателни трансформатори на изводи за високоволтови линии 110 kV, шиносъединителен прекъсвач с нови елегазови измервателни трансформатори.

Изпълнени дейности

  • Доставка и монтаж на стоманени конструкции към масички за измервателни трансформатори;
  • Доставка на токови трансформатори 110 kV;
  • Доставка на контролни кабели и ел. апаратура;
  • Първична комутация: подмяна на маслени измервателни трансформатори с елегазови 110 kV;
  • Вторична комутация: реконструкция на релейни и командни табла – демонтаж на съществуващо оборудване, полагане и подсъединяване на контролни кабели, наладка;
  • Проектиране и монтаж на оптични връзки за релейни защити между ГПП-2 и насрещни главни понижаващи подстанции;
  • Изчисляване и изготвяне на актуални релейни карти на реконструираните релейни защити.

 

 

Удостоверение