Подмяна на маломаслени измервателни трансформатори в ЗРУ 110 kV в ГПП-2 и въвеждане в експлоатация в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2016

Описание

Проектът предвижда изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на оборудване за подмяна на маломаслени измервателни трансформатори 110 kV и въвеждането им в експлоатация. Обектът се намира в ЗРУ 110 kV в ГПП-2 на територията на нефтопреработвателно предприятие „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

Изпълнени дейности

  • Направа и монтаж на стоманени конструкции;
  • Демонтаж на измервателни трансформатори и трифазни спускови отклонения;
  • Доставка на токови измервателни трансформатори 110кV;
  • Подмяна на маслени измервателни трансформатори с елегазови, монтаж на трифазни спускови отклонения и връзки;
  • Доставка, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
  • Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на измервателни трансформатори 110 kV.

 

 

Удостоверение