Изграждане на предприятие за производство на пелети: доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи

Възложител:
Биомас Дистрибюшън ЕООД

Местонахождение:
с. Строево

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2016

Описание

През 2014 година стартира проект за изграждане на предприятие за производство на пелети от слама в с. Строево

Изпълнени дейности

  • Изграждане на монолитна бетонова конструкция;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплектна разпределителна уредба БКТП 20/0,4kV, 2х1000kVA;
  • Доставка и монтаж на кабели ниско напрежение;
  • Доставка и монтаж на заземителна инсталация;
  • Доставка и монтаж на осветителна инсталация.