Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV и силови разединители 110 kV

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2016

Описание

Предмет на договора е подмяна на остарели прекъсвачи и разединители 110 kV.

Изпълнени дейности

Поръчката включва доставка и подмяна на четири елегазови прекъсвача 110 kV, разпределени в общо четири подстанции в трите рудника и подмяна на 13 броя триполюсни разединители 110 kV, разпределени в пет подстанции в трите рудника.

Други

Удостоверение за добро изпълнение

 

 

Удостоверение